Старобългарски речник
ласкръдь 
ласкръдь - ж Похот ꙇ волеѭ протвмъ сѧ. тѣлесънꙑмъ ласкръдемъ СЕ 69а 24—25 Изч СЕ Нвб Ø