Старобългарски речник
ластовца 
ластовца ж Лястовица ѣко ластовца тако пощебьщѫ СП Песен 7, Ис 38.14 Изч СП Гр χελιδών Нвб ластовица, лястовица ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА