Старобългарски речник
лъжеменьнъ 
лъжеменьнъ -ꙑ прил Който носи лъжливо име; лъжлив, фалшив  лъжеменънааго бога сътвор. акꙑ пѣсъкъ дробенъ С 22.12—13 же ѹбо реетъ лъжеменънъ богъ покорте л сꙙ мѹ С 33.7  протвш сꙙ богѹ. богꙑ лъже. менънꙑѧ (!) поставл҄ѣѧ С 49.25 Изч С Калка от гр ψευδώνυμος лъжеменънъ Вж. при лъжементъ Нвб