Старобългарски речник
лъжесъвѣдѣтельствоват 
лъжесъвѣдѣтельствоват -лъжесъвѣдѣтельствѹѭ -лъжесъвѣдѣтельствѹш несв Лъжесвидетелствам мъноѕ бо лъже съвѣдѣтельствоваахѫ ньⷩ҇ М Мк 14.56 не лъже съвѣдѣтел҄ьствѹ З Мк 10.19 Изч М З Калка от гр ψευδομαρτυρέω Нвб лъжесвидетелствувам ОА ВА НГер БТР АР