Старобългарски речник
лоꙁьнъ 
лоꙁьнъ -ꙑ прил От лоза, лозов не мамъ пт юже отъ сего плода лоꙁънааго. до того дьне егда пьѭ съ вам новъ въ цсрств отца моего М Мт 26.29 З,А, СК. Срв. Мк 14.25 М,З;Лк 22.18 М З Изч М З А СК Гр τῆς ἀμπέλου Нвб лозен ’лозов’ диал НТ ДА Срв лозов, лозев диал ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Лозен МИ Лозенград МИ Лозенец МИ Лозеница МИ Лозница МИ Лозно МИ СНМБ Лозанова чука МИ ЙЗах,Кюст.кр Лозанци МИ ЙЗах,Кюст Лозаново МИ БМС Лозан ЛИ Лозанов ФИ Лозана ЛИ Лозен ЛИ Лозенов ФИ Лозена ЛИ Лозина ЛИ Лозинка ЛИ Лозенски ФИ СтИл,РЛФИ