Старобългарски речник
лѫжьнъ 
лѫжьнъ -ꙑ прил Който се отнася до гора, горски ꙁаклнаѭ тѧ дше ꙁълꙑ. бгомь саваотомь ... аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ... л ꙇꙁ дрѣва. л ꙇꙁ лѣса лѫжънааго... ѡтълѫ сѧ СЕ 54b 9 положлъ есі тьмѫ ї бꙑстъ нощъ. въ неже прѣідѫтъ вьсі ꙁвѣрье лѫжьн СП 103.20 Изч СП СЕ Гр τοῦ δρυμοῦ τοῦ δρυμῶνος лѫжънъ Нвб Срв лъжнѝк ’вид дъб който расте по влажните места’ м лужнѝк ’дъб’ м лъжница ж диал ДА