Старобългарски речник
лъжесъвѣдѣтел҄ь 
лъжесъвѣдѣтел҄ь -ꙗ м лъжесъвѣдѣтел҄ь бꙑт ψευδομαρτυρέω Лъжесвидетел съм, лъжесвидетелствам рее емѹ. еже ... не ѹкрадеш. не лъжесъвѣдѣтель бѫдеш М Мт 19.18 ЗI.Срв. Лк 18.20 З Изч М З Нвб лъжесвидетел ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР