Старобългарски речник
лстопадъ 
лстопадъ м Листопад — месец октомври мцⷭ҇ъ октѧбръ (реко)мꙑ лст(опадъ. матъ) Е 38а 16 Изч Е Гр ᾿Οκτώβριος Нвб листопад ’месец октомври или ноември’ остар диал Дюв ДА Срв листопад ’есенно падане на листата’ ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ