Старобългарски речник
лампсаьскъ 
лампсаьскъ -ꙑ прил МИ Лампсакски, който се отнася до Лампсак — град в Мала Азия край Дарданелите [дн. Лапсеки в Турция] бѣаше же вьсѣхъ рн. отъ аревꙑ же  мак҄едон҄ꙙ странꙑ. елеус марк҄анъ ламⰰаьскꙑ С 201.16 Изч С Гр τοῦ Λαμψάκου ламⰰаьскꙑ