Старобългарски речник
лъжесъвѣдѣнь 
лъжесъвѣдѣнь -ꙗ ср Лъжесвидетелство отъ срдца бо сходѧтъ. помꙑшленѣ ꙁъла ... татьбꙑ лъжесъвѣдѣнѣ М Мт 15.19 З Изч М З Калка от гр ψευδομαρτυρία лъжесъвѣдѣн Нвб Срв лъжесвидетелство ОА ЕтМл АР