Старобългарски речник
лолнъ 
лолнъ прил притеж Лолин — който се отнася до Лола — име, познато само от надпис върху тежест за вретено лолн прѧсленъ П8 Изч П8 Нвб Срв лолин ’лелин на леля’ Лолин връх диал Лолина падина МИ ЙЗ,МИПан Лолина падина МИ ЙЗах,Кюст.кр лола ’леля сестра на бащата’ ж диал ЕтМл БТР