Старобългарски речник
лѧдвнъ 
лѧдвнъ -ꙑ прил Бъбречен, който се намира около бъбреците пакꙑ же  до ношті покаꙁа мѩ ѫтроба моѣ [с глоса] стесѣ лѩдвеінѣ (!) СП 15.7 Изч СП Нвб Ø