Старобългарски речник
лъжепослѹшьствоват 
лъжепослѹшьствоват -лъжепослѹшьствѹѭ -лъжепослѹшьствѹш несв Лъжесвидетелствам отъвръгошꙙ же не лъжепослѹшьствѹш С 477.13 Изч С Калка от гр ψευδομαρτυρέω Нвб Ø