Старобългарски речник
ловьь 
ловьь - прил притеж Който принадлежи на ловец, ловджийски тъ іꙁбавітъ мѩ отъ сѣті ловьѩ СП 90.3 Срв. С70.23 Изч СП С Гр τῶν ϑηρευτῶν Нвб Ø