Старобългарски речник
лвꙗда 
лвꙗда -ꙑ ж МИ Ливияда — местност на изток от р. Йордан посъла на старьць на орѫд. на лвадѫ С 296.22 Изч С Гр Λιβιάς лвада