Старобългарски речник
лсꙗ 
лсꙗ м ЛИ Лисия — име на велможа, споменато в Житието на Св. 40–те мъченици от Севастия в Супрасълския сборник глава дꙗвол҄ѣ тꙑ с агркольа. а опашь лсꙗ дѹкꙿсъ. же съ тобоѭ. въ оба слѹꙁѣ сотоннѣ С 74.30 Изч С Гр Λυσίας