Старобългарски речник
любодѣꙗньнъ 
любодѣꙗньнъ -ꙑ прил слово любодѣꙗньно λόγος πορνείας Причина, свързана с някакво прелюбодеяние же аще отъпѹсттъ женѭ своѭ раꙁъвѣ словесе любодѣаннаго. твортъ ѭ прѣлюбꙑ творт ЗI Мт 19.9 Срв. К2b 10 Изч З К Нвб Срв любодеен, [пре]любодеен ОА