Старобългарски речник
лотовъ 
лотовъ прил притеж ЛИ Лотов, на Лот помнате женѫ лотовѫ М Лк 17.32 З ѣкоже бꙑстъ вь дьн лотовꙑ М Лк 17.28 З въ ꙁастѫпленіе сномъ лотовомъ СП 82.9 да не бѫдемъ ѣко тѣло сольно. ѣко жена лотова СЕ 91а 4—5 Изч М З СП СЕ Гр [τοῦ] Λώτ Нвб Лотов ВА АК