Старобългарски речник
ле(о)нт 
ле(о)нт [З Йо 13.4] вж лент