Старобългарски речник
любомѣньнъ 
любомѣньнъ -ꙑ прил Алчен, сребролюбив не бѫдѣте несꙑт нъ (!) любомѣньн С 53.16 Изч С Гр φιλάργυρος Нвб Ø