Старобългарски речник
лаꙁаровъ 
лаꙁаровъ прил притеж ЛИ Лазаров, който принадлежи на Лазар, ученик на Исус лꙿма глаголааше съпасъ марѳѣ  мар сестрама лаꙁаровама С 304.9  сьрѣте  сестра лаꙁарова С 306.18 нъ ѹто жъдааше сьмрьт лаꙁаровꙑ С 313.23 сърѣтоста  сестрѣ лаꙁаровѣ С 315.6 Изч С Гр τοῦ Λαζάρου Нвб Лазаров ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Лазарово МИ СНМБ Лазарово кладенче МИ ИД,МНЛом Лазаров рид МИ Лазарова махала МИ Лазаровци МИ Лазаревото МИ ЙЗах,Кюст.кр Лазарова лъка МИ Лазаров слог МИ ЙЗ,МИПан Лазаров ФИ СтИл,РЛФИ