Старобългарски речник
лѹь 
лѹь прил притеж ЛИ лѹе евангель τοῦ κατὰ Λουκᾶν Евангелие от Лука пѣснь бцѩ отъ лѹе (!) евгнћлѣ (!) СП Песен 12, огл моⷧ҇ ꙁахарꙇна. оанова отъ лѹе (!) евгаⱔћелѣ СП Песен 13, огл слава. сⷣ҇ѣ. мⷧ҇о. сумонѣ. отъ лѹе (!) евгаⱔћелѣ СП песен 14, огл повелѣнаа мⷧо хмь. къ ѹенкомъ. отъ лѹее (!) евгаⱔћелѣ (!) СП 30а 6—7 Изч СП