Старобългарски речник
лѣтьнъ 
лѣтьнъ -ꙑ прил Временен, който се отнася до определено време, хронологически  се же послѣжде. аꙁъ же на вьрꙙжден лѣтъно въсхождѫ С 281.17—18 Изч С Гр τοῦ χρόνου лѣтънъ Нвб летен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Летница МИ Летник МИ Летнището МИ ГХ,МИМ Лятно МИ СНМБ