Старобългарски речник
лмонъ 
лмонъ м ЛИ Лимон — име на свещеник, споменат в 9ото слово в Супрасълския сборник  лмонъ преꙁвутеръ съборьнѣ цръкъв С 124.27 обрѣтошꙙ ꙁатворена преꙁвутера съборънꙑѧ цръкъве. менемъ лмна С 133.26 Изч С Гр Λίμνος лмнъ