Старобългарски речник
любовьнъ 
любовьнъ вж любъвьнъ