Старобългарски речник
лѣвъ 
лѣвъ -ꙑ прил 1. Ляв лѣвѫѭ своѭ рѫкѫ въꙁлож на огн҄ь С 516.13  врѣдꙿ рѫкꙑ лѣвꙑѧ прѣтръпѣвъшѹ С 521.11 2. Като същ. лѣваꙗ ж ἡ ἀριστερά Лява ръка, левица ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь. о лѣвѫѭ же ꙁм С 76.5 о лѣвѫѭ ἐξ ἀριστερῶν, ἐξ εὐωνύμων Вляво; от лявата страна на нещо даждь нама да еднъ о деснѫѭ тебе. ꙇ еднъ о лѣвѫѭ тебе. сѧдевѣ въ славѣ твоеі З Мк 10.37 СК тогда распш съ нмь в҃ раꙁбоінка. едного о деснѫѭ.  едного о лѣвѫѭ СК Мт 27.38 З СК С Гр ἀριστερός Нвб ляв, лев ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Лева̀ река МИ СНМБ Леворечка река МИ Лева урда МИ ЙЗах,Кюст.кр