Старобългарски речник
лопотвъ 
лопотвъ -ꙑ прил Който заеква, пелтечи, говори неясно побѣдлъ ес ... вꙿсь дхъ лопотвꙑ СЕ 43а 17—18 моⷧ҇ наⷣ҇ ... лопотвомь дхомь СЕ 43а 11 Изч СЕ Нвб Ø