Старобългарски речник
львовъ 
львовъ прил притеж Лъвов, лъвски, на лъвовете спі мѩ отъ ѹстъ лъвовъ СП 21.22 Срв. С18.2 рѣновьнꙑѩ львовꙑ съкрѹшілъ естъ гъ СП 57.7 ꙁбав данла ꙁ ѹстъ львовъ СЕ 85а 14—15 Срв. С179.8 С226.2 Изч СП СЕ С Гр [τοῦ] λέοντος τῶν λεόντων лъвовъ львовь Нвб лъвов ОА ВА БТР АР ДА левов остар ВА ДА