Старобългарски речник
левг҄нъ 
левг҄нъ прил притеж ЛИ Левиев, който се отнася до: 1. Левий — третият син на старозаветния патриарх Яков и Лия [Бит 29.34] домъ левьг҄їнъ блствіте гѣ СП 134.20 2. Левий — син на Мелхий [един от прадедите на Христос] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... левьћнъ М Лк 3.24 З 3. Левий — син на Симеон [един от прадедите на Христос] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... левьћнъ М Лк 3.29 З Изч М З СП Гр τοῦ Λευί левьг҄їнъ левьћнъ леѵћінъ