Старобългарски речник
лѹкаваръ 
лѹкаваръ м ЛИ тома лѹкаваръ Името на притежателя на Синайския псалтир. СП 23 а 22 Изч СП