Старобългарски речник
ловъ 
ловъ м Лов, ловене [и убиване] на дивеч ѡбѩсѩ мѩ ѣко левъ готовъ на ловъ СП 16.12 сьрѣте  рабъ бож артемонъ. дꙑ ꙁꙿ лова. двѧѧ жвотꙑ ѹлавьꙗѧ словомъ хсовомъ С 223.5 Риболов. грꙙдѣте рее вьслѣдъ мене  сьтворѫ вꙑ ловьцꙙ ловѣьскꙑѧ. новъ стъ въ стнѫ обраꙁъ лова сего. ловꙙшт бо прсно отъ водъ ꙁносꙙтъ рбꙑ.  ѹмараѭтъ. ѹлавьꙗмо. мꙑ вълагамъ.  жв бꙑваѭтъ ѹлавьꙗм С 496.4 Изч СП С Гр ϑήρα κυνηγία ἁλιεία Нвб лов ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ловното МИ ГХ,МИМ