Терминологичен Речник
вакътръ варъ велко мор҄е велкъ (ветъхꙑ) дьнь вельство весна весньн҄е ѹстронь вещь вещьство вдмо вдовьно вдѣнь вдъ вдьць вна вноградъ вньнкъ вньно вньство вѳѵнꙗ владꙑка властелнъ власть власъ влъгъко влькъ вльна вода водьнъ кон҄ь водьць водѫлѣѧ вождь вол҄ень волъ вол҄ꙗ вон҄ꙗ воса вощна врагъ врѣдъ врѣдъ прѣмл҄ѧ врѣмѧ врьбь врьховьн҄ градъ врьхъ вѣдомо вѣдѣнь вѣжда вѣко вѣкъ вѣньць вѣра вѣтръ въгробьнꙑ въдъмъ въꙁвратъ въꙁглашень въꙁдвжень въꙁдраꙁъ въꙁдрьжань въꙁдѹхъ въꙁдѹшмо въꙁскань въкѹсъ въкѹшень въмѣстъ въмѣшень въносъ въплъщень въпрѧжено въскрьсень въскѹръ въслѣдовань въспомнань въсрашьно въстанъ въстань въстокъ въстоьно мор҄е въсходъ въшьствь въѧло вꙑкльць вꙑсость вꙑшеꙁемьнꙑ полъ вьсе вьсевдьць вьсемощьно вьсемощь вьсепогыбл҄ень