Терминологичен Речник
вѣдомо  
вѣдомо -аго ср субст богоп. Познаваемо ( γνωστόν, τό ) . Онова в Бога, което подлежи на човешкото познание. Както в богословието, така и в домостроителството трябва да се различава от „изречимото“: н есть пакꙑ все невѣдомо н все вѣдомо. но же сть вѣдомо но же глаголано, ꙗкоже сть но глаголат но же вѣдѣт ЙЕ Бог 18a 4 – 6 Сем. гн. боговѣдѣнь, вѣдѣнь, глаголано, мѧ, стна, псань, слово, съкаꙁань, ѹвѣдѣнь, ьто стъ, же стъ о естьствѣ, же стъ о сѫщьствѣ