Терминологичен Речник
вѣжда  
вѣжда -ꙑ ж анат. Клепачи ( βλέφαρα, τά ) , кожни гънки, прикриващи отпред очната ябълка с цел защита от прах и светлинни дразнения: стъ же  обо  горьнѧѩ  дольнѧѩ вѣждѧ. мънога же раꙁлꙗ ома бꙑваѭтъ ЙЕ Шест 228a 17 sq Син. вѣко Сем. гн. око, бръвь