Терминологичен Речник
вьсе  
вьсе -? ср субст 1. креац. Вселената, сътвореният свят ( πᾶν, τό ) . Творецът залага в нея логоса, чрез който тя се движи и управлява: не хытрьць л всего того  слово всему полож по немѹже словес все ность сꙗ  ꙁводть ЙЕ Бог 175a 5 2. креац. Светът ( πάντα, τά ) . Светът е сътворен от Бог единствено чрез акт на волята: а б͠ъ хотѣвъ тъью ѿ небꙑтьꙗ въ бꙑть все преведе ЙЕ Бог 58a 3 – 4. 3. креац. Съвкупността на съществуващото ( _ ) : [3.a.] /πᾶν, τό/ Според някои границите му се обхващат от небето, което задава неговите предели. Това дава основание на някои да го възславят:  ЙЕ Бог. 121b 4 sq.; [3.b.] /σύμπαν, αντος τό/. В действителност всичко се обхваща, сдържа и изначално се съдържа от Бога: нмьже не объдрьжмъ, нъ пае объдрьжа все  съдрьжꙗ  премꙑ ЙЕ Бог 49a 7 – b 2 Сем. гн. богъ, вна, наѧтъкъ, вньнкъ, творьць, сѫщьство, стьство, сѫщь, бꙑть, небꙑть, ꙁьдань, мръ, тварь, твор҄ень, сътвор҄ень, тьлѣнь, тьлѣньно