Терминологичен Речник
въꙁдраꙁъ  
въꙁдраꙁъ м мистер. Трофей, победен знак ( τρόπαιον, τό ) , по отношение на кръста: съ (крьстъ) щтꙑ  ѡрѹже  въꙁдраꙁъ на сотонѹ ЙЕ Бог 253а 2 – 3 Син. обраꙁъ, пркладъ, ꙁнамень Сем. гн. крьстъ, крьщень