Терминологичен Речник
въсходъ  
въсходъ м еклес. Изток ( ἀνατολή, ἡ ) като наименование на Христос: въсходъ псанїхъ менова сꙗ х͠ъ ЙЕ Бог 257а 9 – 10 Син. въстокъ Сем. гн. богъ, сѹсъ хрьстосъ, поклонъ