Терминологичен Речник
въстанъ  
въстанъ м есхат. Възкресение на телата ( ἀνάστασις, εως, ἡ ) : въськрьсене въскрьсене же гл͠юще плът рѣхомъ въстанъ ЙЕ Бог 343а 4 – 6 Син. въстань, стать Сем. гн. мрьтвꙑ