Терминологичен Речник
въꙁскань  
въꙁскань -ꙗ ср гносеол. Изследване ( ζήτησις, εως, ἡ ) . Разглеждане на конкретен въпрос по дадена тема. Например по темата за самовластието на човека първият въпрос е дали съществува нещо, което е в нашата власт: о самовласт слово се сть еже сть въ насъ, прьво же мать въꙁскане, аще сть ьто въ насъ ЙЕ Бог 193b 8 – 11 Сем. гн. мѧ, стна, слово, съкаꙁань, ѹвѣдѣнь, ѹкаꙁань, ьто стъ, же стъ о естьствѣ, же стъ о сѫщьствѣ