Терминологичен Речник
водѫлѣѧ  
водѫлѣѧ -ѭштаго м субст астрон. Съзвездие [зодия] Водолей ( ὑδροχόος, ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е януари (на 20): водулѣꙗ генуарꙗ к͠ <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138b 5 sq Син. дрѵхо Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)