Терминологичен Речник
вощна  
вощна -ꙑ ж зоол. Восък, вещество, произвеждано от пчелите ( κηρός, ὁ ) : вощнꙑ бо авѣ отъ цвѣта събратъ, а медъ отъ влагꙑ, ꙗже то стъ акꙑ роса по цвѣтѹ расѣна ЙЕ Шест 187d 13 Сем. гн. медъ, цвѣтъ, бъела, клѣтька