Терминологичен Речник
вꙑкльць  
вꙑкльць м гносеол. Посветеният в тайната на творението, съзерцател на умопостижимото ( ἐπόπτης, ου, ὁ ) – една от характеристиките на човека, с която той е надарен от Твореца: (сътвор ѹбо б͠ъ л͠вка…) вꙑкльца раꙁѹмьнѣ <твар> ЙЕ Бог 175a 5 Сем. гн. богъ, боговѣдѣнь, вѣдѣнь, вѣра, благодать, даръ, тана