Терминологичен Речник
варъ  
варъ м метеор. Горещина, жега ( предп. καύσων, ωνος, ὁ ) . Наставането ѝ се дължи на движението на Слънцето, когато то описва по-голям кръг над надземната небесна половина и по-малък над подземната: мьже бол крѫгъ пола вꙑшеꙁемьнааго объходтъ а хѹжд подъꙁемьнааго. да тѣмь твортъ  варъ ꙁнонъ  лютъ на наше странѣ ꙁемлѧ ЙЕ Шест 121b 25 – c 7 Сем. гн. небо, слъньце, крѫгъ, вꙑшеꙁемьнꙑ полъ, подъꙁемьнꙑ полъ, ꙁемл҄ꙗ