Терминологичен Речник
въстань  
въстань -ꙗ ср мистер. Възкресение за мъртвите ( ἀνάστασις, εως, ἡ ) , с оглед на кръста: съ (крьстъ) лежꙗщхъ въстане, стоꙗщхъ ѹтвьрда, немощьнꙑхъ жъꙁлъ, пасомꙑхъ палца ЙЕ Бог 253а 6 – 8 Син. въскрьсень Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень