Терминологичен Речник
вꙑсость  
вꙑсость - ж христ. Възвишеност ( ὕψος, εος, τό ) . Относно извисената над всичко крайно божественост на Словото, която снизхожда към своето творение: се сть непоѹбоженꙗ емѹ вꙑсость непоѹбоженѣ поѹбожмъ съндеть къ свомъ рабомъ ЙЕ Бог 225b 7 – 226a 1 Син. вꙑсота, вꙑшень Сем. гн. съврьшень