Терминологичен Речник
вѳѵнꙗ  
вѳѵнꙗ ж геогр. Витиния ( Βιθυνῶν χώρα ) . Област в Мала Азия. Там, подобно на гръцките земи, на Македония и Палестина, има множество езера: ꙁера бо, ꙗже на полѹнощь сѫтъ  ꙗже въ лньстѣмь мѣстѣ  въ македон  въ вѳѵн  въ палестн ЙЕ Шест 93b 24 – c 3 Сем. гн. мѣсто, страна, македонꙗ, палестнь, ꙁеро, мор҄е