Терминологичен Речник
вльна  
вльна -ꙑ ж зоол. Животинска вълна ( ἔριον, τό ) : вльна бо на овьц прѣжде бѣаше сътворена, гда  жвотъ, а тъкан сѹкнѹ послѣжде бꙑстъ наготꙑ нашѧ одѣѩ ЙЕ Шест 28b 28 – 28c 1 Сем. гн. рѹно, овьнъ, овьца