Терминологичен Речник
вакътръ  
вакътръ м геогр. Вактрос ( Βάκτρος, ὁ ) . Река Вахша, приток на р. Амударя: а отъ срѣдьнѣаго въстока теетъ вакътръ же  хоаспъ  араꙁъ, отъ него же  тана отъцѣплѣѩ сѧ въ меотьско ꙁеро вътетъ ЙЕ Шест 66c 23 – d3 Сем. гн. мор҄е, рѣка, тана, хоаспъ, араꙁъ