Терминологичен Речник
въмѣшень  
въмѣшень -ꙗ ср христ. Тесто ( φύραμα, ατος, τό ) . Възприетата от Словото Божие човешка плът: наатъкъ нашего въмѣшенꙗ ЙЕ Бог 229b 4 – 5 прмъ еловѣьскааго въмѣшенꙗ т слово бꙑвъ плът ѹпостась ЙЕ Бог 230а 9 – 230b 2 Син. плъть Сем. гн. съвъкѹпъ, въплъщень