Терминологичен Речник
водьць  
водьць м сотир. Водач по пътя на спасението ( _ ) . Бог сътворява първия човек и [го въвежда] в рая. И в него му дава завет – ако го спази, да приеме живот вечен, а ако го престъпи, със смърт да умре. Но когато той го престъпва поради сатанинска съблазън, идва изгонването и се налага да приеме смъртта и да навлезе в жестокото тление. И като се случва това, става нужен водач без грях, който да може, възвръщайки човешкия род към чистия път, отново да го въведе в рая. Но понеже такъв няма в този род, затова самият милосърден Господ Бог, по волята на Отца, с велика любов се въплъщава и приема устроението на нашето естество: Б͠ъ л͠вка пръваго сътвор.  въ ра  сѫщѹ ємѹ въ немъ ꙁавѣтъ дⷭа. ꙗкоже съблюⷣшѹ емѹ, жꙁнь прѫт бесконеꙿнѫѧ. а прѣстѫплъшѹ, съм͠ртѫ ѹмрѣт. семѹ же прѣстѫплъшѹ, прѣльстѫ сѡтонноѫ, быⷭ ꙁꙿгнаніє.  съм͠рть поⷣѫт.  въ тлѣніє люто вънт. такоже семѹ бывшⷹ. трѣбѣ быⷭ водецъ беꙁъ грѣха. же можетъ, въꙁвратвъ тⷭымъ пѫтемъ л͠ве племѧ. въ мѣсто пороⷣноє пакы въвест. понеже не быⷭ такого въ родѣ сємъ. то тѣмъ, самъ г͠ъ б͠ъ млрдⷭы. любовѫ велкоѫ въплъщъ сѧ  ꙁꙿданіє прімъ нашего ествⷭа. ꙁволенємъ ѡ͠ємъ ЙЕ Пр 240а 1 – б 18 Сем. гн. богъ, отьць, ра, ꙁавѣтъ, сотона, прѣльсть, грѣхъ, ꙁгънань, стьство, тьлѣнь, плъть, съмрьть, жꙁнь, ꙁьдань, ꙁвол҄ень